Journal Cover
Son Sayı
Başvur
Başvurunuzu yapmadan önce lütfen Yazarlara Notlar ve Online Başvuru Yönergesi sayfalarını detaylıca inceleyiniz.

Periyot: 6 Sayı / Yıl
ISSN: 2630-5984 (Eski ISSN: 1303-0485)
eISSN: 2148-7561

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) dergisi eğitim bilimleri alanında yayım yapan hakemli, akademik bir dergidir.

KUYEB, eğitim kapsamına girebilecek; eğitim bilimleri alanında güncelliğini muhafaza eden bütün konularda, araştırma bulguları ve tasarımı uluslararası eğitim bilimleri camiası açısından önem taşıyan nitelikli çalışmalar yayımlar.

Kuramsal çerçevesi güçlü, ilgili alanyazını ele alınan konu ile eleştirel şekilde ilişkilendirmiş, araştırma dizaynı ve analizleri iyi yapılandırılmış, ulusal ve ileri araştırmalara ve politika uygulamalarına yönelik öneri ve sonuçlar içeren çalışmalara öncelik tanınmaktadır.

KUYEB’de eğitim konusunu kuramsal açıdan ele alan ve konusuna pratik açılımlar sağlayan çalışmalara yer verilmektedir. Bu çerçevede farklı disiplinlerden özgün araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, politika analizleri ve vaka bildirimleri yayımlanmaktadır.