Editörler

Kurucu Editör

Muhsin Hesapçıoğlu

Editör

Halil Ekşi (Marmara Üniversitesi)

Alan Editörleri

Eğitim Psikolojisi

Ahmet Akın (Sakarya Üniversitesi)
Bülent Dilmaç (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Osman Tolga Arıcak (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)
Fulya Cenkseven Önder (Çukurova Üniversitesi)
Mustafa Otrar (Marmara Üniversitesi)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Engin Karadağ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Mesut Sağnak (Niğde Üniversitesi)

Eğitim Ekonomisi

Ahmet Kara (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Eğitim Planlaması

Yusuf Alpaydın (Marmara Üniversitesi)

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Murat Kayri (Batman Üniversitesi)
İsmail Karakaya (Gazi Üniversitesi)

Eğitim Programları ve Öğretim

Sedat Yüksel (Uludağ Üniversitesi)
Ahmet Doğanay (Çukurova Üniversitesi)

Eğitim Sosyolojisi

Adem Başpınar (Kırklareli Üniversitesi)

Erken Çocukluk Eğitimi

Mesut Saçkes (Balıkesir Üniversitesi)
Lucia M. Flevares (The Ohio State University)

Özel Eğitim

Hasan Avcıoğlu (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Cevriye Ergül (Ankara Üniversitesi)

Yabancı Diller Eğitimi

Süleyman Nihat Şad (İnönü Üniversitesi)

Türkçe Eğitimi

Nihat Bayat (Akdeniz Üniversitesi)

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yüksel Göktaş (Atatürk Üniversitesi)
Vehbi Aytekin Sanalan (Erzincan Üniversitesi)

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Erkan Dinç (Uşak Üniversitesi)
Eyüp Artvinli (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Ahmet Katılmış (Marmara Üniversitesi)

Fen Eğitimi

Mehmet Ali Çorlu (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Mustafa Sözbilir (Atatürk Üniversitesi)
Burak Feyzioğlu (Adnan Menderes Üniversitesi)
Murat Sağlam (Ege Üniversitesi)

Sağlık ve Tıp Eğitimi

Mehmet Ali Gülpınar (Marmara Üniversitesi)

Bütünleşik FeTeMM Eğitimi

Sencer Çorlu (Bilkent Üniversitesi)

Matematik Eğitimi

Yüksel Dede (Gazi Üniversitesi)
Ali Eraslan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Yüksek Öğretim Çalışmaları

Bekir Gür (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)