OnlineFirst

OnlineFirst Nedir?

OnlineFirst, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri dergisinin basıma hazır makaleleri baskıdan önce Online olarak yayımladığı ortamdır. OnlineFirst olarak yayımlanan bir makaleye cilt, sayı bilgileri atanmamakta, makale DOI (Digital Object Identifiers) numarası ile yayımlanmaktadır.

Makale ilgili sayıda yayımlandığında OnlineFirst sayfasından kaldırılmakta ve web sitesinde, yayımlandığı sayı içerisine alınmaktadır. Yayım kabulü alan bir çalışma yaklaşık 30 gün içerisinde OnlineFirst olarak yayınlanmaktadır.

OnlineFirst Olarak Yayımlanan Makalelere Atıf Yapmak

OnlineFirst olarak yayınlanan bir çalışmanın APA’ya uygun gösterimi aşağıdaki örnekte yer almaktadır.

Pinar, A. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının stresle baş etme stratejilerinin belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Advance online publication. doi: 10.12741/estp.2014.1.1817

OnlineFirst Makalelerde Değişiklik Yapmak

OnlineFirst olarak yayımlanan makaleler basılan hâli ile aynıdır. Sadece cilt, sayı ve sayfa numarası atanır. Dolayısıyla OnlineFirst olarak yayımlandıktan sonra bir makalede değişiklik yapılmamalıdır. Sadece basılan nüsha ile OnlineFirst arasında erratum uygulamasını gerektirecek belirgin bir hatanın olması durumunda değişiklik yapılmalıdır.

Şu an OnlineFirst makale bulunmamaktadır.